Aviz Mediu si Aviz Sanatatea populatie DSP

Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației si emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru următoarele categorii