Avizul de Mediu si Avizul Sanatatea Populatie DSP, cand este nevoie?

Conform legii 50/1991 – actualizata, nu mai este nevoie de aviz mediu si aviz DSP, pentru urmatoarele lucrari:

(2^1) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației (DSP) nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situațiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:
a) construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodărești;
c) construirea de împrejmuiri.

(2^2) Emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări:
a) construirea de locuințe unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;
c) consolidări ale imobilelor existente;
d) construirea de împrejmuiri;
e) dezmembrări, comasări de terenuri.

Contact