Aviz TELEKOM - telefonizare

Acte necesare pentru obtinerea avizului de la TELEKOM (telefonizare)

  • Cerere tip
  • Certificat de urbanism
  • Plan de incadrare in zona (1 exemplar)
  • Plan de situatie (2 exemplare)
  • Memoriu arhitectura de la CU

Contact