Aviz RAJA - alimentare cu apa si canalizare

Acte necesare pentru obtinerea avizului de la RAJA (alimentare cu apa si canalizare)

  • Cerere tip
  • Act de proprietate, intabulare, cadastru, extras de carte funciara
  • Certificat de urbanism
  • Plan de incadrare in zona (2 exemplare)
  • Plan de situatie ( 2 exemplare)
  • Memoriu prezentare (memoriu de la CU)
  • Buletin / CUI

Contact