Aviz ENGIE - aviz gaze

Acte necesare pentru obtinerea avizului de la ENGIE (aviz gaze)

  • Cerere tip
  • Certificat de urbanism
  • Memoriu arhitectura de la CU
  • Plan de incadrare in zona (1 exemplar)
  • Plan de situatie (2 exemplare)
  • Buletin / CUI
  • Act proprietate
  • Intabulare
  • Extras carte funciara
  • Cadastru

Contact